Credit

posted 6 hours ago with 284 notes - reblog
via: braekerofchains source: braekerofchains

Young Sakamaki Ayato » Episode 8

(Source: shir0yasha)

(Source: crossroad--demon)

posted 6 hours ago with 250 notes - reblog
via: msmumpsimus source: crossroad--demon
#baby #psycho pass

(Source: i-got-the-death-note)

posted 6 hours ago with 390 notes - reblog
via: c-l-o-u-d-y--w-o-r-l-d source: i-got-the-death-note

Original Art By Yana Toboso || Edited By Me

Eren Jaeger or Naruto Uzumaki asked by gre-ll

(Source: s-hion)

posted 6 hours ago with 919 notes - reblog
via: erernjaeger source: s-hion
#shingeki no kyojin

(Source: stopmakingfriends)

posted 7 hours ago with 1,440 notes - reblog
via: l-ove--kira source: stopmakingfriends

(Source: tsu-sama)

posted 7 hours ago with 1,839 notes - reblog
via: just-another-otome source: tsu-sama
#kuroshitsuji #sebastian michaelis

Rentarou Satomi - ep01  

(Source: bassamsenpai)

posted 7 hours ago with 2,244 notes - reblog
via: levisnackerman source: bassamsenpai
#black bullet

posted 8 hours ago with 380 notes - reblog
via: bottomess source: bottomess